Training: Leidinggeven aan duurzaam inzetbare medewerkers

Een evidence based training voor leidinggevende op het gebied van arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Om duurzame doorstroom van medewerkers te stimuleren is het van belang dat medewerkers hierin gefaciliteerd worden. Onderzoek laat zien dat wanneer medewerkers opgesloten zitten moeilijk in staat zijn eigen regie te nemen over hun eigen carrière. Juist op deze momenten is de leidinggevende van cruciaal belang om een beweging ingang te brengen. 

Als leidinggevende is het van belang in staat te zijn om medewerkers écht te begeleiden in hun carrière. Hierbij is het van belang dat duurzame inzetbaarheid bij medewerkers gestimuleerd wordt voor nu en naar de toekomst toe. Door dit als leidinggevende te faciliteren wordt interne maar ook externe doorstroom een minder grote drempel. 


Zo kan een negatieve sfeer in het team omgezet worden naar perspectief. Deze training biedt naast wetenschappelijke inzichten, waardevolle handvaten en praktische tips hoe duurzame inzetbaarheid en in het bijzonder mensen die ontevreden zijn in hun baan in de dagelijkse routine te integreren.


Topics die aan bod komen:

  • Het nut en de noodzaak van arbeidsmobiliteit 
  • ‘Opgesloten’ zitten in de baan 
  • Van ontevredenheid naar ‘Op je plek’
  • Jouw rol als leidinggevende 
  • Het creëren van duurzaam inzetbare medewerkers
  • Het ‘Op je plek’ gesprek 


Deze training zorgt voor een gezondere werkomgeving met meer transparantie, vertrouwen en betere communicatie. Daarnaast zal er een stijging van tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit ontstaan en zullen de verzuimkosten worden verminderd.