Advies op maat - Preventieprogramma

Iedere organisatie is uniek, maar iedere organisatie heeft medewerkers in dienst die (om diverse redenen) opgesloten zitten in hun baan. Om écht het verschil te maken met uw organisatie en op een positieve manier om te gaan met mensen die opgesloten zitten in de baan, kunt u mij benaderen voor een preventieprogramma op maat. 

Iedere organisatie is tenslotte uniek.

Lezingen & Workshops

Om mijn kennis op het gebied van arbeidsmobiliteit en in het bijzonder over mensen die opgesloten zitten in de baan te delen ben ik beschikbaar voor lezingen en workshops.  

'Op je plek' Quickscan®

Om meer inzicht te krijgen in de mensen die opgesloten zitten binnen uw organisatie is er de zelf ontwikkelde 'op je plek' Quickscan©. 

'Op je plek' Check®

Omdat niemand opgesloten zou moeten blijven zitten geef ik naast organisatieadvies ook graag jou als individu advies. 

Zit jij nog wel op je plek? Doe dan de 'Op je plek' Check©.