Locked@theJob QuickScan


Om meer inzicht te krijgen in de mensen die zich opgesloten voelen binnen uw organisatie is er de zelf ontwikkelde Locked@theJob QuickScan. 

Middels een korte vragenlijst (2 minuten) kan inzichtelijke gemaakt worden welke groep medewerkers zich binnen uw organisatie opgesloten voelen in hun baan. Deze gegevens kunnen vervolgens worden vergeleken met onze benchmarkdata. 


Met behulp van deze QuickScan wordt allereerst inzichtelijk hoeveel mensen zich opgesloten voelen en vervolgens wordt in een dashboard een profielschets zichtbaar gemaakt. Hierin wordt weergegeven wat voor soort mensen in uw organisatie zich opgesloten voelen. Zijn het juist mannen of meer vrouwen? Is er een verschil zichtbaar in opleidingsniveau en/of leeftijd? Allerlei demografische gegevens worden meegenomen om u een beter inzicht te geven in welke groep medewerkers aandacht behoeft.

Op dit moment bestaan er nog geen andere meetinstrumenten die zich richten op het toetsen of iemand zich opgesloten voelt in zijn of haar baan. Door uw organisatie te laten scannen, krijgt u niet alleen meer inzicht in uw eigen organisatie, maar helpt u andere organisaties ook doordat er meer informatie gegenereerd wordt. De profielen kunnen zullen namelijk verschillen op basis van bijvoorbeeld sector of organisatiestructuur.

Om niet alleen inzicht te krijgen in uw organisatie maar ook aandacht te generen bij uw manager(s) en medewerkers kunt u er voor kiezen om de Locked@theJob QuickScan gezamenlijk met een lezing of workshop in te zetten. Voor dit thema is het belangrijk dat er binnen de gehele organisatie bewustwording gecreëerd wordt, begrip komt en dat het thema bespreekbaar gemaakt wordt.

Deze quickscan is volledig anoniem en de data zal enkel op organisatieniveau aan u en mogelijk aan uw medewerkers worden gepresenteerd.