'Op je plek'® Quickscan


Om meer inzicht te krijgen in de mensen die opgesloten zitten binnen uw organisatie is er de 'Op je plek'® Quickscan. 

Middels een korte vragenlijst (2 minuten) kan inzichtelijke gemaakt worden welke groep medewerkers binnen uw organisatie opgesloten zitten in hun baan. Deze gegevens kunnen vervolgens worden vergeleken met onze benchmarkdata. 


Met behulp van deze scan wordt allereerst inzichtelijk hoeveel mensen opgesloten zitten en vervolgens wordt in een dashboard een profielschets zichtbaar gemaakt. Hierin wordt weergegeven wat voor soort mensen in uw organisatie opgesloten zitten. Zijn het juist mannen of meer vrouwen? Is er een verschil zichtbaar in opleidingsniveau en/of leeftijd? Allerlei demografische gegevens worden meegenomen om u een beter inzicht te geven in welke groep medewerkers aandacht behoeft.

Op dit moment bestaan er nog geen andere meetinstrumenten die zich richten op het toetsen of iemand opgesloten zit in zijn of haar baan. Door uw organisatie te laten scannen, krijgt u niet alleen meer inzicht in uw eigen organisatie, maar helpt u andere organisaties ook doordat er meer informatie gegenereerd wordt. De organisatieprofielen kunnen  namelijk verschillen op basis van bijvoorbeeld sector of organisatiestructuur.

Om niet alleen inzicht te krijgen in uw organisatie maar ook aandacht te generen bij uw manager(s) en medewerkers kunt u er voor kiezen om de 'Op je plek'® Quickscan gezamenlijk met een lezing of workshop in te zetten. Onderzoek toont aan dat er nog weinig kennis binnen het bedrijfsleven over dit onderwerp bestaat en dat het van groot belang is om meer bewustwording te creëren, begrip komt en dat het thema bespreekbaar gemaakt wordt.

Deze quickscan is volledig anoniem en de data zal enkel op organisatieniveau aan u en mogelijk aan uw medewerkers worden gepresenteerd.