dr. Merel @ The People Society

Als arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg (UvT) heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied arbeidsmobiliteit. In het bijzonder naar een fenomeen dat ik omschrijf als opgesloten zitten in de baan, ook wel 'Locked at the job' genoemd.

Om zowel in de wetenschap als binnen organisaties een waardevolle toevoeging te bieden aan de reeds bestaande kennis op het gebied van arbeidsmobiliteit ben ik in 2016 gestart met mijn promotieonderzoek welke ik in 2022 succesvol heb afgerond. Dit onderzoek heb  ik uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Dorien Kooij, hoogleraar Human Resource Studies en departementen hoofd van Human Resource Studies aan de UvT en prof. dr. Charissa Freese, hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid en Vice decaan TIAS School for Business and Society. 

Mijn innerlijke drive om de werktevredenheid op de werkvloer te bevorderen ontstond al vroeg in mijn carrière. Ik haal altijd graag het beste in mensen naar boven. Zie ze graag tevreden op de werkvloer en vind een goede sfeer dan ook heel belangrijk. Helaas heb ik in mijn carrière genoeg mensen leren kennen die niet op de juiste plek zaten en door diverse oorzaken hun werkplezier verloren waren.

Ik zie het als mijn persoonlijke missie om het aantal ontevreden mensen in hun baan te verkleinen. Hiervoor wil ik zoveel mogelijke kennis over dit fenomeen opdoen en verspreiden. Doordat ik in mijn carrière binnen verschillende disciplines werkzaam ben geweest; van HR management, strategisch organisatieadvies, organisatiepsychologie tot aan proces management ben ik in staat om vanuit deze verschillende disciplines naar diverse organisatievraagstukken te kijken.

Naast mijn onderzoek en werkzaamheden vanuit The People Society was ik ook verbonden aan de HvA binnen de Faculteit Business & Economics voor de opleiding Bedrijfskunde waar ik studenten in de laatste fase van hun studie begeleid in het succesvol afronden van hun afstudeeronderzoek. Doorgaans ligt de focus van deze afstudeeronderzoeken op het gebied van gedrag in organisaties. Een onderzoeksgebied dat naadloos aansluit op mijn expertise. Als onderzoeksdocent ben ik daarnaast betrokken bij de Kenniskring Wendbaar Organiseren van waaruit wij excellente studenten en opdrachtgevers samenbrengen met als doel een bevordering van de kennisuitwisseling voor beide partijen.

dr. Merel T. Feenstra-Verschure