Organisatieadvies met aandacht voor de mens

The People Society is een organisatieadviesbureau op het gebied van arbeidsmobiliteit en werktevredenheid, waarbij onderzoek de basis vormt.

Dit adviesbureau onderscheidt zich van anderen door het advies te richten op medewerkers die zich opgesloten voelen in hun baan oftewel 'Locked@theJob'.

Binnen The People Society is er aandacht voor medewerkers die zich juist ontevreden voelen. Zodat ook deze medewerkers weer betrokken kunnen worden in het arbeidsproces, in hun kracht worden gezet én productief kunnen zijn voor uw bedrijf.

Alles wat aandacht krijgt, groeit!


Lezingen & Workshops

Om mijn kennis op het gebied van arbeidsmobiliteit en in het bijzonder over mensen die zich opgesloten voelen in hun baan - Locked@theJob - te delen ben ik beschikbaar. Zowel voor het verzorgen van workshops of kan ik als gastspreker een lezing geven.  

Locked@theJob QuickScan 

Om meer inzicht te krijgen in de mensen die zich opgesloten voelen binnen uw bedrijf is er de Locked@theJob QuickScan. Door middel van een zelf ontwikkelde scan kan inzichtelijk gemaakt worden wat het bedrijfsprofiel van uw organisatie is. 

Advies

Bent u naar aanleiding van een lezing die u heeft bijgewoond of het afnemen van de Locked@theJob QuickScan op zoek naar advies voor uw organisatie. Of wenst u een op maat ontworpen workshop voor uw organisatie of individuele coaching voor uw medewerkers? 

Neem dan contact op met mij om de mogelijkheden te bespreken. 

Locked@theJob

"Stelt u zich eens voor, u bent tevreden over uw baan en werkt al geruime tijd voor uw huidige werkgever. Op een gegeven moment verandert er iets in uw werksituatie. Uw bedrijf verandert van koers en daar staat u niet achter. U raakt ontevreden over uw  baan. Doordat u er al behoorlijk wat dienstjaren op heeft zitten zijn er naar uw mening weinig opties op de arbeidsmarkt. 
U voelt zich opgesloten in uw baan."

Merel@ThePeopleSociety

Als arbeids- en organisatiepsycholoog, onderzoeker (PhD) aan de Universiteit van Tilburg en onderzoeksdocent aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmobiliteit. In het bijzonder naar een fenomeen dat ik omschrijf als een gevoel waarbij de medewerker zich ‘Locked@theJob’ voelt, oftewel opgesloten in de baan. 

Agenda

Expertise bijeenkomst POSG, 5 november 2020, de Telefooncentrale te Alkmaar.
"Omgaan met medewerkers die zich opgesloten voelen in hun baan:
Het doorbreken van een taboe."

Een bijeenkomst voor HR- en mobiliteitsadviseurs en manager in de (semi) publieke sector.
Aanmelden kan via posg.nl,

Impressie bijeenkomsten

7 mei 2020 Webinar POSG

“Tijd voor reflectie: Met welke nieuwe inzichten ga jij straks weer terug naar je oude vertrouwde werkomgeving?”

22 november 2019, WAOP congres, Universiteit van Amsterdam

Job fit & Work-Life Balance; “Are you in Job lock of locked-in? A literature review and research agenda“

Contact

Voor meer informatie over een mogelijke samenwerking in de vorm van een lezing, bijeenkomst, quickscan en/of workshop, neem gerust contact met mij op:

Telefoonnummer: +31 (0)6 - 40 55 48 86
E-mailadres: merel@thepeoplesociety.nl

Vestigingsadres: Van Hall-laan 1 te Naarden  
KvK-nummer: 77183185
BTW-nummer: NL003159476B48 

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.