Opgesloten zitten in de baan

"U kent ze vast wel, medewerkers die met veel ontevredenheid in hun baan zitten. Ze klagen voortdurend over zaken die niet goed gaan binnen uw organisatie, maar ondernemen tegelijkertijd onvoldoende stappen om daadwerkelijk concrete stappen te nemen om de situatie te veranderen.
 Bijvoorbeeld omdat hun financiële situatie onstabiel zou worden na vertrek of ze van mening zijn dat hun profiel niet passend is voor een andere gewenste baan. Kortom, zij zitten opgesloten in hun baan, ook wel 'locked at the job'."


Dit is één van de scenario's die er toe kunnen leiden dat iemand opgesloten zit in zijn of haar baan. Er zijn tal van oorzaken die kunnen leiden tot een dergelijk gevoel. Daar waar stress op de werkvloer en burn-outs tegenwoordig veel besproken onderwerpen zijn, heerst er over het opgesloten zitten in de baan zowel bij organisaties als het individu nog een taboe. In een wereld waar perfectie de norm lijkt te zijn geworden durven we onze zwaktes maar moeilijk prijs te geven. We geven niet graag toe dat we ons ontevreden voelen of dat we geen uitweg meer zien. Het delen van deze imperfecties met managers en collega's gebeurt nauwelijks, terwijl dit tegenwoordig wel het geval is bij het hebben van bijvoorbeeld een burn-out. 

 Zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven is er nog maar weinig bekend over dit fenomeen. Met mijn uitgebreide track record op het gebied van HR en organisatieadvies, alsmede het uitvoeren van mijn promotieonderzoek heb ik een substantieel bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap en kan ik hiermee strategisch organisatieadvies geven aan (hoger)management om dit fenomeen ook binnen organisaties meer bekendheid te geven en een taboe te doorbreken.

Zie voor meer informatie publicaties & media van mij over opgesloten zitten in de baan