Lezingen & Workshops 


Om mijn kennis op het gebied van arbeidsmobiliteit en in het bijzonder over mensen die opgesloten zitten in de baan te delen ben ik beschikbaar. Zowel voor het verzorgen van workshops of kan ik als gastspreker een lezing geven. 

Graag deel ik de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, om zo aan dit fenomeen meer bekendheid te geven. Er zijn te veel mensen die onnodig opgesloten zitten in hun baan. Er dient een taboe te worden doorbroken, iets wat enkel gaat werken door er over te praten.

Dus wilt u een bijeenkomst voor medewerkers of klanten organiseren en wilt u echt het verschil maken, laat mij dan mijn kennis met uw netwerk delen. Tijdens een lezing of workshop deel ik zowel theorische als praktijk kennis en voorbeelden. Verder kunnen er panel discussies gehouden worden en gebruik ik graag de input van de 'Op je plek' QuickScan om de lezing of workshop nog concreter te maken. Mijn lezingen zijn geen saai theoretisch verhaal. Ik probeer zoveel mogelijk interactie met het publiek te creëren. 

Dit thema raakt iedereen op de werkvloer zowel voor senior management, medewerkers, (HR) managers als mobiliteitsadviseurs.

Niemand zou opgesloten moeten zitten in zijn of haar baan,  eens?