Informed consent (NL)

Informatiebrief voor deelnemers – Onderzoek naar ‘Opgesloten’ zitten in de baan

 

Versie: Mei, 2024

 

Beste deelnemer,

 

Met deze brief informeren wij u graag over een onderzoek dat wordt uitgevoerd door dr. Merel Feenstra-Verschure verbonden aan TIAS School for Business and Society en The People Society.

 

Neem deze informatiebrief rustig door.

 

Heeft u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen? Neem gerust contact op.

 

1.      Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf medewerkers te maken krijgt met een situatie waarbij ze ‘opgesloten’ zitten in hun baan. Deze staat waarin men zich bevindt kan verstrekkende fysieke en mentale gevolgen hebben. De opzet van dit onderzoek is gebaseerd op een eerdere kwalitatieve studie naar het fenomeen van opgesloten zitten in de baan. Waarin hoofdzakelijk het proces dat mensen doormaken gedurende een dergelijke periode in kaart is gebracht. Deze nieuwe studie is hiermee een vervolg op het eerder verschenen proefschrift naar dit fenomeen; http://www.thepeoplesociety.nl/publicaties. Er zijn echter nog diverse onontgonnen onderzoeksterreinen die meer aandacht behoeven. 

 

2.      Wat is het doel van het onderzoek?

Uit diverse studies blijkt dat het fenomeen van opgesloten zitten in de baan een sterk verband heeft met de relatie met de directe leidinggevende. Naast een meer gedetailleerde kwalitatieve studie naar het proces dat mensen doormaken, zal in dit onderzoek daarom vooral gekeken worden naar de relatie met de directe leidinggevende. 

 

3.      Wie kan er meedoen?

 Om specifiek te onderzoeken hoe deze relatie van invloed is op de situatie van opgesloten zitten in de baan nodigen we alle werkend uit die zowel nu of in het verleden zich herkennen in een werksituatie waarin ze voor een bepaalde tijd niet meer tevreden waren met hun werk, en gedurende een bepaalde periode ook niet uit deze ongewenste situatie stapten. Deze situatie kan dus in het verleden hebben plaatsgevonden, maar kan zich ook op dit moment afspelen. 

 

Als u last heeft van ernstige psychiatrische klachten, kunt u helaas niet meedoen met dit onderzoek.

 

4.     Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

 Als u besluit om deel te nemen aan dit onderzoek, kunt u op onderstaande link klikken om te starten met het online interview. Het onderzoek betreft een kwalitatief (open vragen) digitaal (getypt) interview. U wordt gevraagd om op verschillende open vragen een zo gedetailleerd mogelijk antwoord te geven op de ervaringen die u hebt opgedaan tijdens de ‘opgesloten’ situatie.

 

Bij de start van het online interview geeft u eerst uw toestemming af voor gebruik van data en gegevens, waarna u kunt starten met het invullen van het online interview.

 

5.      Wat zijn voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek?

Het meedoen aan dit onderzoek heeft voor u niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk ‘nadeel’ is dat het invullen van de vragenlijst tijd kost. Het voordeel kan zijn dat u zich bewuster wordt van uw eigen ervaringen ten aanzien van de ‘opgesloten’ situatie. Het indirecte ‘voordeel’ aan uw deelname is uw bijdrage aan het vergroten van de kennis op dit onderzoeksgebied waarmee u de wetenschap helpt en daarmee ook mensen helpt die in de toekomst in een dergelijke situatie zullen verkeren. 

 

6.     Is deelname vrijwillig?

U beslist uiteraard zelf of u meedoet aan dit onderzoek. Deelname is geheel op vrijwillige basis. Als u besluit om niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Wanneer u wel meedoet, kunt u zich op elk moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn.

 

Om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek, geeft u eerst toestemming aan het begin van de vragenlijst door de eerste vraag te beantwoorden. Pas nadat u akkoord hebt gegeven, kunt u starten met het beantwoorden van de vragen. 

 

7.      Krijg ik de resultaten van het onderzoek te horen?

Aan het einde van het onderzoek is een vraag opgenomen, waar u kan aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van het onderzoek en de publicatie van de resultaten. 

 

8.     Hoe worden mijn gegevens behandeld?

Uw gegevens worden beschermd en uw antwoorden zijn alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoeker (dr. Merel Feenstra-Verschure).

 

Alle antwoorden en resultaten worden geanonimiseerd voordat ze worden verwerkt in publicaties (bijv. wanneer u de naam van uw organisatie zou noemen in een open antwoorden, zullen deze niet gebruikt worden in publicaties). Daarnaast goed om te vermelden, er zullen geen persoonsgegevens worden opgenomen die te herleiden zijn naar u als persoon. 

 

De data wordt anoniem op een beveiligde server bewaard op Europees grondgebied. De bewaartijd is tien jaar.

 

9.     Tot wanneer kan ik deelnemen?

Tot en met vrijdag 31 mei 2024 zal het mogelijk zijn de vragen van het online interview in te vullen. 

 

10.    Nadere informatie

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen via:

[email protected]

 

Hartelijke groet,

 

dr. Merel T. Feenstra-Verschure

Asst. Professor Organisatiepsycholoog & Academic Director

TIAS School for Business and Society

 

Eigenaar

The People Society